Category Archives: ท่อพีวีซีตราช้าง


ท่อร้อยสายไฟสีขาว “ตราช้าง”

ท่อร้อยสายไฟสีขาว “ตราช้าง” เป็น นวัตกรรมใหม่ของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นพัฒนา คิดค้นผลิตภัณฑ์ ใหม่มีคุณสมบัติพิเศษกว่า ท่อ อื่น ๆ คือ สามารถดัดเปลี่ยนทิศทางของ ท่อ ได้เพื่อให้แนบชิดกับผิวผนังของโครง สร้างอาคารบ้านพักอาศัยได้ทุกรูปแบบโดย ไม่ต้องใช้ความร้อนใน การดัดทิศทางไม่ เป็นตัวนำไฟฟ้าและไม่ติดไฟ จึงปลอดภัย กับผู้ใช้งาน โดยเฉพาะในกรณีที่เกิดไฟฟ้า ลัดวงจร เนื้อท่อมีสีขาว ผลิตจากวัตถุดิบ uPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) และมีข้อต่อหลายรูปแบบให้เลือกใช้ เมื่อ ต้องการแยกแนวท่อใหม่ สามารถใช้งาน ได้ทุกสถานที่ เช่น อาคารพาณิชย์ อาคาร สำนักงาน อาคารสูง อาคารชุด บ้านพักอาศัย โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ คุณสมบัติท่อร้อยสายไฟสีขาว 1.  ปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้ารั่วและไม่ติดไฟ ท่อร้อยสายไฟสีขาว “ตราช้าง” มีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าทำให้ปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้ารั่วและไม่เป็น เชื้อเพลิงในกรณี เกิดประกายไฟจากไฟฟ้าลัดวงจร 2.  สามารถ ดัดได้ทุกทิศทาง ท่อร้อยสายไฟสีขาว “ตราช้าง” […]

31-41-large