สายโทรศัพท์ (Telephone Cable)


 

    ตัวแทนจำหน่ายสายโทรศัพท์และระบบโทรศัพท์ จำหน่ายทั้งปลีกและส่งทั่วประเทศ
สายโทรศัพท์ทั่วไปจะใช้คู่สายแค่สองคู่คือ 2 ไส้เท่านั้น แต่ส่วนใหญ่จะเดินสายโทรศัพท์กัน 2 คู่สาย ( 4 ไส้ )
ข้อดีของการเเดินสายโทรศัพท์ 4 ไส้มี 2 ข้อคือ
1. เป็นคู่สายสำรองเมื่อคู่สายโทรศัพท์แรกเสีย
2. กรณีเพิ่มเบอร์บริเวณใกล้เคียงก็สามารถใช้ได้เลยไม่ต้องเดินสายโทรศัพท์ใหม่ สามารถใช้คู่สายโทรศัพท์ที่เหลือได้เลย เพราะฉะนั้นไม่ว่าเดินสายโทรศัพท์กี่ไส้มาก็แล้วแต่โทรศัพท์จะใช้แค่ 2 ไส้เท่านั้น.

 สายโทรศัพท์มีหลายขนาด หลายแบบดังนี้

1  สายโทรศัพท์ที่ใช้ทั้วๆ ไป Station Wire (TIEV)

    ขนาด 2c(1 คู่สาย) 3c  4c(2 คู่สาย) 5c  6c(3คู่สาย)

     และยังมีขนาด 0.5 มม. และ 0.65 มม.

2.  สายโทรศัพท์ เดินภายในอาคาร (TPEV) มีขนาดตั้งแต่ 4 คู่สาย  5 คู่สาย 6 คู่สาย จนถึง 200 คู่สาย และมีขนาดสายโทรศัพท์ให้เลือก 0.5 (24 AWG.) มม. และ 0.65 (22 AWG) มม.

3. สายโทรศัพท์ ภายนอกอาคาร

3.1  สายโทรศัพท์ที่มีสะพานในตัว (FIG-8)

3.2  สายโทรศัพท์ที่ไม่มีสะพาน (AP)

Leave a Comment