ฉนวนหุ้มท่อ Aeroflex


ฉนวนยางดำ Aeroflex / Maxflex
เป็นยางฉนวนความร้อนความเย็น ชนิดท่อและแผ่น ที่ผลิตจากยาง อีลาสโตเมอร์ชนิดพิเศษ (EPDM) ประกอบไปด้วยเซลอิสระซึ่งมีผนังกั้น ไม่ทะลุถึงกัน เป็นจำนวนมาก ภายในเซลบรรจุด้วยอากาศแห้ง

มีน้ำหนักเบาและคุณสมบัติ ดีเยี่ยมในการเป็นฉนวน มีความยืดหยุ่นสูง ทำให้ติดตั้งได้ง่าย เรียบร้อย รวดเร็ว สวยงาม สามารถโค้งงอไปตามท่อได้ง่าย

แอร์โรเฟลกซ์จึงเป็นฉนวนที่ เหมาะสมอย่างยิ่ง สำหรับงานท่อน้ำเย็นของเครื่องปรับอากาศ (Chilled Water Cooling System) และ ระบบปรับอากาศทุกประเภท เพื่อลดการสูญเสียความเย็น และเป็นการหยดน้ำ (Condensation) ของท่อ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ หุ้มท่อน้ำร้อน ในระบบทำน้ำร้อนอย่างได้ผลเช่นกัน

งานฉนวนสำหรับท่อ / Pipe Insulation

เส้นผ่าศูนย์กลางภายในท่อยาง ความหนา / THICKNESS
1/4″ 3/8 “ 1/2 “ 3/4 “
(Inch) (mm.) 6 mm. 9 mm. 13 mm. 19 mm.
1/4 6 -
3/8 9
1/2 13
5/8 16
3/4 19
7/8 22
1 25
1 1/8 28
1 1/4 32
1 3/8 35
1 1/2 38
1 5/8 42
1 3/4 45 -
1 7/8 48 -
2 51 -
2 1/8 54 -
2 1/4 57 -
2 3/8 60 -
2 1/2 64 - -
2 5/8 67 - -
2 7/8 73 - -
3 76 - -
3 1/8 80 - -
3 1/4 83 - -
3 1/2 90 - -
3 5/8 92 - -
3 7/8 98 - -
4 102 - -
4 1/8 105 - -
4 1/2 115 - -
5 1/8 130 - -
5 1/2 140 - -
6 1/2 165 - - -

 

เส้นผ่าศูนย์กลางภายในท่อยาง ความหนา / THICKNESS
1 “ 1 1/4 “ 1 1/2 “ 2 “
(Inch) (mm.) 25 mm. 32 mm. 38 mm. 50 mm.
1/4 6 - - - -
3/8 9 - - - -
1/2 13 - - -
5/8 16 -
3/4 19
7/8 22
1 25
1 1/8 28
1 1/4 32
1 3/8 35
1 1/2 38
1 5/8 42
1 3/4 45
1 7/8 48
2 51
2 1/8 54
2 1/4 57
2 3/8 60
2 1/2 64
2 5/8 67
2 7/8 73
3 76
3 1/8 80
3 1/4 83
3 1/2 90
3 5/8 92
3 7/8 98
4 102
4 1/8 105
4 1/2 115
5 1/8 130
5 1/2 140
6 1/2 165 -
- ท่อความยาว 6 ฟุต (1.83 m.) ต่อเส้น

งานฉนวนชนิดแผ่นเรียบและแผ่นม้วน / Sheet / Roll

ชนิดและขนาด ความหนา / THICKNESS
1/4″ 3/8 “ 1/2 “ 5/8″ 3/4″
(6 mm.) (9 mm.) (13 mm.) (16 mm.) (19 mm.)
ชนิดแผ่นมาตรฐาน
ขนาด 3 ฟุต x 4 ฟุต
24
แผ่น /
กล่อง
16
แผ่น /
กล่อง
12
แผ่น /
กล่อง
10
แผ่น /
กล่อง
8
แผ่น /
กล่อง
ชนิดแผ่นม้วน
หน้ากว้าง 4 ฟุต ยาวต่อเนื่อง
L- 72 ฟุต L- 50 ฟุต L- 36 ฟุต L- 32 ฟุต L- 23 ฟุต
ชนิดและขนาด ความหนา / THICKNESS
1″ 1 1/4″ 1 1/2 “ 2 “
(25 mm.) (32 mm.) (38 mm.) (50 mm.)
ชนิดแผ่นมาตรฐาน
ขนาด 3 ฟุต x 4 ฟุต
6
แผ่น/กล่อง
5
แผ่น/กล่อง
4
แผ่น/กล่อง
3
แผ่น/กล่อง
ชนิดแผ่นม้วน
หน้ากว้าง 4 ฟุต ยาวต่อเนื่อง
L- 18 ฟุต L- 13 ฟุต L- 10 ฟุต L- 8 ฟุต

งานฉนวนชนิดแผ่นตัดสำเร็จสำหรับหุ้มท่อน้ำเย็น

เส้นผ่านศูนย์กลาง
ภายในท่อเหล็ก
(IPS)
ความหนา / THICKNESS
1/2 “ 3/4 “ 1″ 1 1/4 “ 1 1/2 “ 2 “
13 mm. 20 mm. 25 mm. 32 mm. 38 mm. 50 mm.
จำนวน (แผ่น / กล่อง)
4 1/2 (4″ IPS)
ขนาด 17″x48″
24 16 12 10 8 6
5 1/2 (5″ IPS)
ขนาด 21″x48″
12 8 6 5 4 3
6 1/2 (6″ IPS)
ขนาด 24″x48″
12 8 6 5 4 3
8 1/2 (8″ IPS)
ขนาด 30″x48″
12 8 6 5 4 3
10 1/2 (10″ IPS)
ขนาด 36″x48″
12 8 6 5 4 3
- ความยาว 4 ฟุต / แผ่น (1.22 m.)

 

Leave a Comment