3M Termination


3M QT-II และ QT-III เป็นชุดหัวต่อสายเคเบิล (Termination kit) ที่มีระดับแรงดันไฟฟ้า 5kV-36kV ผลิตจากซิลิโคนรับเบอร์ ซึ่งสามารถทนต่อสภาพแรงดันไฟฟ้าที่สูง ได้เป็นอย่างดี และมีคุณสมบัติที่น้ำไม่เกาะพื้นผิว ของฉนวน (Hydrophobic) และได้รับการออกแบบให้มีโครงสร้างเป็นชิ้นเดียวกันทั้งหมด รวมทั้งส่วนควบคุมสนามไฟฟ้า (Stress Control), ผิวฉนวน(Insulator) และส่วนปีก (Skirt) ซึ่งช่วยให้การติดตั้งเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและง่ายไม่ยุ่งยาก รวมทั้งลดความผิดพลาดจากการติดตั้งด้วยการใช้เทคโนโลยี Cold Shrink (การติดตั้งโดยไม่ใช้ความร้อน) ด้วยวิธีการดึงแกนพลาสติกออกจาก Termination จะทำให้เกิดแรงหดรัดแน่น กับเคเบิลทันที (Life Seal) ทำให้ไม่มีอากาศภายในหัวต่อสายเคเบิล เพื่อป้องกันความชื้น และการแตกตัวของอากาศจากแรงดันไฟฟ้าสูงได้ (Air Break Down) ได้ 100% โดยผ่านมาตรฐาน IEEE48-1990 PST Cold Shrink 8420 Series Connector

PST Cold Shrink 8420 Series Connector
PST Cold Shrink 8420 Series Connector

Leave a Comment