เข็มขัดรัดสาย Standard Cable Ties


เข็มขัดรัดสาย Standard Cable Ties (White)

Type ความยาว
L
mm(in)
ความกว้าง
W
mm(in)
เส้นรอบวง
Max Dia.
mm.
แรงดึง
Min Strength
Kg(Lbs)
Packing Code
Carton Bag
TSL-80-M-YT 80(3.1″) 2.5(0.10″) 17 8(18) 80,000 IY 101001
TSL-100-M-YT 100(4.0″) 2.5(0.10″) 25 8(18) 70,000 IY 101003
TSL-150-I-YT 150(5.9″) 3.2(0.13″) 38 18(40) 40,000 IY 101009
TSL-200-I-YT 204(8.0″) 3.6(0.14″) 57 18(40) 25,000 100 pcs. IY 1010111
TSL-250-S-YT 252(10.0″) 4.8(0.19″) 72 22(50) 17,000 IY 101019
TSL-300-S-YT 302(11.7″) 4.8(0.19″) 87 22(50) 14.000 IY 101021
TSL-370-S-YT 368(14.5″) 4.8(0.19″) 109 22(50) 12,000 IY 101022
เข็มขัดรัดสายชนิดหนา Heavy Duty Cable Ties

Type ความยาว
L
mm(in)
ความกว้าง
W
mm(in)
เส้นรอบวง
Max Dia.
mm.
แรงดึง
Min Strength
Kg(Lbs)
Packing Code
Carton Bag
TSL-370-LHD-YT 368(14.5″) 7.6(0.30″) 108 54(120) 6,000 IY 101027
TSL-450-LHD-YT 450(17.7″) 7.6(0.30″) 133 54(120) 5,000 100 pcs. IY 101027.1
TSL-540-LHD-YT 540(21.3″) 8.8(0.35″) 162 79(175) 4,000 IY 101027.2

เข็มขัดรัดสายสีดำ Standard Cable Ties Black

Type ความยาว
L
mm(in)
ความกว้าง
W
mm(in)
เส้นรอบวง
Max Dia.
mm.
แรงดึง
Min Strength
Kg(Lbs)
Packing Code
Carton Bag
TSL-100-M-YT 100(4.0″) 2.5(0.10″) 25 8(18) 70,000 IY 102003
TSL-150-I-YT 150(5.9″) 3.2(0.13″) 38 18(40) 40,000 IY 102009
TSL-200-I-YT 204(8.0″) 3.6(0.14″) 57 18(40) 25,000 100 pcs. IY 1020111
TSL-250-S-YT 252(10.0″) 4.8(0.19″) 72 22(50) 17,000 IY 102019
TSL-300-S-YT 302(11.7″) 4.8(0.19″) 87 22(50) 14.000 IY 102021
TSL-370-S-YT 368(14.5″) 4.8(0.19″) 109 22(50) 12.000 IY 102022

Leave a Comment