ท่อทองแดงและอุปกรณ์ข้อต่อ (Copper Tube and Fitting)


ท่อทองแดงและอุปกรณ์ข้อต่อ

จัดจำหน่ายท่อทองแดงไร้ตะเข็บที่มีมาตรฐานระดับสากล ซึ่งรวมถึงท่อชนิดเส้นตรงและท่อชนิดม้วน สำหรับการนำไปใช้งานหลากหลายชนิด ได้แก่ งานประปาที่ต้องการอายุการใช้งานยาวนาน งานระบบปรับอากาศ งานระบบท่อส่งก๊าชอุตสาหกรรม และงานระบบท่อส่งก๊าชทางการแพทย์ ซึ่งต้องการความสะอาดเป็นพิเศษ

คุณสมบัติพิเศษของท่อทองแดง

ผลิตภัณฑ์ท่อทองแดง KEMBLA แบบไร้ตะเข็บ คุณภาพมาตรฐาน ASTM มีคุณสมบัติพิเศษเหมาะกับงานระบบต่าง ๆ อาทิ งานท่อก๊าซทางการแพทย์ ซึ่งต้องการความสะอาดเป็นพิเศษ สำหรับงานประปาที่ต้องการความสะอาดและมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน งานระบบปรับอากาศ และงานระบบท่ออื่น ๆ โดย บริษัท พรพรหมเม็ททอล จำกัด (มหาชน) ได้บริการทุกความต้องการ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่ทั่วโลกยอมรับพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตามมาตรฐานสากล อาทิ ท่อเส้นตรง Type K, Type L และ Type M และท่อชนิดม้วน เพื่อให้เหมาะสมต่อการใช้งานแต่ละประเภท โดยมีขนาดให้เลือกตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลาง 9.52 – 155.58 มิลลิเมตร (3/8” – 6  1/8”) และความยาวขนาด 5.8 เมตร เพื่อความสะดวกในการประกอบติดตั้ง

ชนิดของท่อทองแดงและข้อต่อทองแดงขนาดต่าง ๆ   (โปรดคลิ้กที่ไฟล์แนบด้านล่างเพื่อชมตารางขนาดใหญ่)

ชนิด K


ชนิด Lชนิด M

ข้อต่อทองแดงไร้ตะเข็บ

ผลิตภัณฑ์ข้อต่อทองแดงไร้ตะเข็บคุณภาพมาตรฐานที่บริษัทฯ จัดจำหน่ายมีหลากหลายประเภทและความต้องการ อาทิ ข้อต่อตรง ข้อโค้ง 180 องศา ข้องอ 45 และ 90 องศา ข้อต่อสามทาง ข้อลด พี-แทรป และแค็ปอุด เป็นต้น

รับรองคุณภาพมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์ท่อทองแดง และข้อต่อทองแดง KEMBLA ที่บริษัทฯ นำเข้าและจัดจำหน่ายเป็นสินค้าคุณภาพมาตรฐาน ASTM B88  ASTM B280  และ ASTM B819 จากประเทศออสเตรเลีย ที่ผู้ผลิตให้ความสำคัญกับการผลิตเป็นอย่างมาก และได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 โดย SAI Global ด้วย

เอกสารแนบ (PDF)

ท่อทองแดง Type M
ท่อทองแดง Type L
ท่อทองแดง Type K

Leave a Comment