การจัดส่งสินค้า


บริการจัดส่งสินค้าของทางร้าน

ภายในจังหวัดภูเก็ต มูลค่าการสั่งซื้อสินค้า 3,000 บาท ขึ้นไป บริการส่งถึงที่
ต่างจังหวัด  ส่งสินค้าทางขนส่งเอกชน